left sidebar Left sidebar

11 mm Rivets


Caps
 
1150cap
1150 Cap
11 mm OD

1330cap
1330 Cap
11 mm OD

1262cap
1262 Cap
11 mm OD

Capped Posts (LUF)
1151-6 quick compression rivet
1151-6
6 mm
1151-8 quick compression rivet
1151-8
8 mm
1131 quick compression rivet
1331
9.5 mm
1151-10 quick compression rivet
1151-10
10 mm
1151-12 quick compression rivet
1151-12
12 mm
1151-13 quick compression rivet
1151
13 mm
1151=14 quick compression rivet
1151-14
14 mm
Uncapped Posts (LUF)
1215-6 quick compression rivet
1215-6
6 mm
1215-8 quick compression rivet
1215-8
8 mm
85 quick compression rivet
85 Eyelet
9.5 mm
1215-10 quick compression rivet
1215-10
10 mm
1215 quick compression rivet
1215
11 mm
1215-12 quick compression rivet
1215-12
12 mm
1215-13 quick compression rivet
1215-13
13 mm
1152 quick compression rivet
1152
14 mm
1215-14 quick compression rivet
1215-14
14 mm
         
 
Additional post option for the 1330 Cap:
Cap

1330cap
1330 cap
11 mm OD
Matched Set (LUF)
1331post
1331
9.5 mm
           
 
Additional post option for the 1262 Cap:
Cap

1262cap
1262 cap
11 mm OD
Matched Set (LUF)
1272caprivet
1272
10 mm
           
 sidebar right Right sidebar